Modernizacja szpitala dziecięcego i Centrum Onkologii w Bydgoszczy będzie kontynuowana także w nowym pakiecie inwestycyjnym. Oprócz nich wezmą w nim udział: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii i Szpital Wojewódzki we Włocławku, a także Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, którego rozbudowa jest ostatnim elementem programu.

- Warto podkreślić, że zarówno w pierwszym etapie medycznego pakietu stulecia, jak i w obecnej jego kontynuacji uczestniczą nasze wszystkie szpitale wojewódzkie – mówi marszałek Piotr Całbecki. 

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy został zbudowany od podstaw i częściowo wyposażony w pierwszym etapie programu. Teraz zakupione zostanie dla niego sprzęt i wyposażenie.

Doposażenie to także kluczowa kwestia w inwestycjach dla Centrum Onkologii. Dotyczyć będzie zarówno bydgoskiego kompleksu głównego (aparatura dla Zakładu Genetyki Molekularnej), jak i zakładu radioterapii we włocławskiej filii Centrum. Oprócz tego realizowana będzie rozbudowa ambulatorium chemioterapii i szpitalnej apteki, rozbudowa systemu informatycznego i przebudowa systemu zasilania oraz termomodernizacja kompleksu głównego.

W rozległym i od lat wymagającym unowocześnienia kompleksie świeckiego szpitala psychiatrycznego zostanie przeprowadzona modernizacja kolejnych pawilonów terapeutycznych oraz budynku administracyjnego i technicznego. Przewidziana jest także dalsza przebudowa szpitalnych sieci sanitarnej, teletechnicznej i energetycznej. Te przedsięwzięcia sprawią, że lecznicza zostanie dostosowana do współczesnych, europejskich zasad.

Inwestycje przewidziane we włocławskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym to kompleksowa rozbudowa i modernizacja całej szpitalnej infrastruktury. Przewidziane jest między innymi zbudowanie nowego skrzydła (połączy ono istniejące gmachy), w którym zostaną zlokalizowane izba przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, a także blok operacyjny i oddziały zabiegowe. 

 W planach jest też stworzenie nowych oddziałów, między innymi hematologii i psychiatrii. W nowych murach oraz obiektach poddanych połączonemu z przebudową kapitalnemu remontowi staną nowe wyposażenie i nowoczesna aparatura medyczna.

Rozbudowa będzie miała też miejsce w Centrum Pulmonologii. Powstanie tu nowy budynek z przeznaczeniem na oddziały leczenia gruźlicy, do których zostaną przeniesieni pacjenci hospitalizowani obecnie w filii w Smukale. Przewidziane są dalsze roboty modernizacyjne w istniejących budynkach.  

Zakup zaawansowanego sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii (wideogastroskop i wideokolonoskop) oraz przebudowę jednego z budynków i wyposażenie apteki przewiduje plan modernizacyjny dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy.


Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl