Celem rozpoczętej w połowie września kontroli "biurokratyzacji" jest zbadanie, na ile lekarze w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz podstawowej opiece zdrowotnej obciążeni są nadmierną biurokratyzacją, i jak nowe narzędzia systemu e-zdrowia wpłynęły na te kwestie. NIK oceni ponadto na ile nowe zawody medyczne pomagają w odciążeniu lekarzy.

 

W listopadzie ruszą kontrole NIK w instytucjach związanych z zapobieganiem chorób zakaźnych, w tym COVID-19 i zakupów Agencji Rezerw Materiałowych. NIK przyjrzy się m.in. zakupom "covidowym" (m.in. maseczki, respiratory, środki ochrony osobistej). Zgłaszane w tym zakresie były różne nieprawidłowości m.in. przez polityków opozycji.

W grudniu rozpocznie się kontrola budżetowa, w której kontrolerzy NIK przyjrzą się realizacji ustawy 6 proc. PKB, na przepływy finansowe z budżetu do ministerstwa zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.