W programie spotkania znajdzie się omówienie podstawowych dokumentów regulujących problematykę zawierania umów z NFZ, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji mających zastosowanie przy kontraktowaniu na 2015 rok i lata kolejne. Przedstawione zostaną wymagania formalne i merytoryczne dla podmiotów ubiegających się o kontrakt z NFZ, wynikające z ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych, a także zarządzenia prezesa NFZ na podstawie delegacji ustawowej - art. 146 ustawy o świadczeniach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wskazówki dotyczące przygotowania oferty krok po kroku oraz wskazówki, które pomogą obliczyć najlepszą cenę proponowaną za realizację świadczenia. Dowiedzą się także, jak przygotować ofertę, aby by spełnić wymagania realizacji świadczeń konieczne i rankingujące, a także co warto dodatkowo zamieścić w ofercie, by poprawić jej ocenę oraz zwiększyć szanse na otrzymanie kontraktu.

Zapoznają się również z przebiegiem postępowania i możliwościami odwoławczymi. Omówione zostanie orzecznictwo NSA w zakresie spraw prowadzonych w związku z postępowaniem odwoławczym od decyzji prezesa NFZ.

Szkolenie skierowane jest do aktualnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ. Zarówno podmiotów leczniczych jak i praktyk zawodowych.

Wykładowcą będzie Agnieszka Pietraszewska-Macheta


Agnieszka Pietraszewska-Macheta
- radca prawny, praktyk z doświadczeniem w zakresie spraw związanych z prawem medycznym oraz ubezpieczeń zdrowotnych. W 1998 roku uczestniczy w organizowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw jako współorganizator Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie, od 2000 roku Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, a następnie Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykładowca, jest również współautorem komentarza do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydanego w 2010 roku. Autorka książki "Nowe procedury kontraktowania i rozliczania z NFZ świadczeń medycznych Instruktaż z wzorcową dokumentacją".

Czytaj komentarze tego eksperta: 

Specjalista medycyny nuklearnej musi być członkiem konsylium >>>

Kontrolę NFZ może przyjąć także osoba upoważniona >>>

Lekarz z kwalifikacjami potrzebny do otwarcia przychodni lekarza rodzinnego >>>

Nocna i świąteczna pomoc bez badań diagnostycznych >>>