W środę, 10 marca, rozpocznie się rejestracja na szczepienia pacjentów przewlekle chorych - jest już rozporządzenie w tej sprawie. Termin i miejsce szczepienia, np. dom będą dobierane ze względu na stan zdrowia.

Ruszają szczepienia dla przewlekle chorych - sprawdź, jak się zarejestrować>>

 

Szczepienia seniorów i przewlekle chorych, dopuszczone konkursy na urzędników

Według nowelizacji rozporządzenia do priorytetowej grupy zaliczone są osoby urodzone w latach 1942–1951 lub osoby powyżej 18. roku życia urodzone  po  1951 r.  z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:

  • dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek,
  • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, 
  • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, 
  • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne.

 

Osoby, którym przed 15 stycznia 2021 r. zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, wokresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

  


Rozporządzenie dopuszcza prowadzenie zajęć korekcyjnych organizowanych, na podstawie skierowania lekarskiego, w ośrodkach sportowych lub powiatowych centrach sportu. Rozszerza też zwolnienia z zakazu spotkań o konkursy na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (do tej pory dopuszczano jedynie konkursy na stanowiska referendarzy i asystentów sędziów).