Rada Ministrów zdecydowała, że środki na ochronę zdrowia będą stopniowo rosły, osiągając poziom 6 proc. PKB w 2024 r., czyli rok wcześniej niż planowano to poprzednio (w październiku 2017 r. przyjęto, że ten poziom ma być zrealizowany do 2025 r.). To realizacja jednego z ważniejszych punktów zawartych w porozumieniu podpisanym przez ministra zdrowia z lekarzami rezydentami 8 lutego 2018 r.

Projekt realizuje zapisy porozumienia zawartego między ministrem zdrowia i Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zarówno rezydenci, jak i Naczelna Rada Lekarska są rozczarowani projektem. Podkreślają, że strona rządowa nie wywiązała się z uzgodnień zawartych w porozumieniu. Więcej>>