Janusz Cieszyński odszedł z rządu w sierpniu ubiegłego roku, następnie rozpoczął pracę na stanowisku wiceprezydenta Chełma. Jak widać nie było mu pisane piastować ten urząd zbyt długo. Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowany został nowy skład Rady do Spraw Cyfryzacji, w którym znalazł się był wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, obecnie wiceprezydent Chełma.

 


Czym jest Rada do Spraw Cyfryzacji

Rada to think-tank, który opiniuje dla Ministerstwa Cyfryzacji, jego szefem jest teraz premier Mateusz Morawiecki, oraz  Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci. Jej zadaniem jest także przygotowywanie projektów, rozwiązywanie związanych z nimi problemów oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań. W skład rady wchodzi 20 członków. Jej przewodniczącym jest Józef Orzeł, doktor filozofii z wykształcenia ekonometrysta, od 2016 roku prezes Fundacji Klubu Ronina. Członkowie rady pobierają wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu w wysokości 400 zł  przewodniczący i wiceprzewodniczący, oraz 350 zł pozostali członkowie. Określa je rozporządzenie z 2014 roku. Dodatkowo zamiejscowym członkom Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Rada spotyka się średnio dwa razy w miesiącu.

Dymisja przemyślana, po czym powrót do władzy

Janusz Cieszyński pełnił funkcję wiceministra zdrowia od 2018 roku, odpowiadał za pion do spraw informatyzacji ochrony zdrowia. Za jego urzędowania stworzony został system IKP, dzięki któremu można było uruchomić system e-recept, e-zleceń, a następnie e-dokumentacji medycznej.

Cieszyński o swojej dymisji poinformował poprzez profil na Facebooku w sierpniu 2020 roku. Jak napisał w oświadczeniu, rezygnacja ze stanowiska była kilkakrotnie odkładana, ale dzięki temu przemyślana

Afera z zakupem respiratorów od handlarza bronią

Dymisja wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego zbiegła się w czasie z aferami dotyczącymi zakupów przez resort zdrowia sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej.

Po wybuchu epidemii COVID-19, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński był odpowiedzialny za organizację zakupów sprzętu medycznego, w tym 1241 respiratorów od niemającej żadnego doświadczenia w handlu sprzętem medycznym firmy E&K, należącej do handlarza bronią. Przedsiębiorca otrzymał zaliczkę na swoje zakupy w kwocie 150 milionów złotych. Zamówione respiratory do dnia dzisiejszego nie pojawiły się w polskich szpitalach. Prokuratoria Generalna walczy w sądach o zwrot zaliczki od spółki E&K wraz z odsetkami i o zapłatę kar umownych.