Kalkulator został udostępniony z powodu trudności,  z jakimi spotykają się farmaceuci przy obliczaniu stażu pracy na stanowisku kierownika (60 miesięcy na pełnym etacie lub 36 miesięcy w przypadku posiadania specjalizacji).

Problemy często występują w przypadku posiadania wielu świadectw, których daty nachodzą na siebie, oraz gdy praca była wykonywana na część etatu. Kalkulator zawiera też funkcję odejmującą przerwy w pracy, które nie zaliczają się do przebiegu.

W kalkulatorze zostały przyjęte reguły polegające na tym, że nakładanie się czasu pracy w wymiarze większym niż cały etat nie skraca okresu zatrudnienia oraz że niepełny wymiar czasu pracy powoduje wydłużenie 5-letniego (lub 3-letniego – w przypadku posiadania specjalizacji) stażu pracy.

Użytkownik w podsumowaniu otrzymuje okres zatrudnienia w miesiącach i dniach oraz ma możliwość wygenerowania potwierdzenia w postaci pliku PDF. Kalkulator ma charakter pomocniczy i nie obejmuje wszystkich możliwości, chociażby pracy na umowy zlecenia, które są rozpatrywane indywidualnie.

Podstawa prawna obliczania stażu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki to ustawa Prawo farmaceutyczne, z którego wynika, że kierownikiem apteki może być farmaceuta z co najmniej 5-letnim stażem pracy w aptece lub 3-letnim stażem pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Kalkulator odwołuje się także do stanowiska. Naczelnej Rady Aptekarskiej z 23 maja 2017 roku w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki.

Kalkulator jest dostępny na stronie: www.kalkulator.katowice.oia.pl.

Źródło: www.nia.org.pl

 [-OFERTA_HTML-]