Samorządy dla wolności - wolność dla samorządów - takie było hasło konferencji Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, która odbyła się we wtorek 14 listopada 2017 roku w Łodzi. Wzięli w niej udział przedstawiciele 16 samorządów, między innymi adwokatów, lekarzy, architektów, notariuszy.

- Obecna sytuacja jest dla samorządów zawodów zaufania publicznego bardzo korzystna; w przestrzeni publicznej istnieje silna narracja "oddania państwa obywatelom" i ich upodmiotowienia, zwiększenia zakresu wolności nie tylko indywidualnej, ale też środowisk. W tę narrację idealnie wpisuje się idea samorządności zawodowej - powiedział dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Jarosław Z. Szymański, pomysłodawca Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodowych.

Jak dodał, zawarta w tytule konferencji "wolność dla samorządów" jest postulatem, który nie wynika z poczucia zagrożenia, lecz potrzeby wykorzystania tej narracji, która wolności sprzyja.
- Chcemy silnie zaakcentować nasze istnienie, nasz etos i rolę społeczną, czyli to wszystko, co składa się na samorządność - dodał.

 [-DOKUMENT_HTML-]

W skład Porozumienia, które powstało w 2010 roku, wchodzą władze samorządów adwokatów, lekarzy, notariuszy, architektów, radców prawnych, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców majątkowych, pielęgniarek i położnych, komorników, lekarzy weterynarii, diagnostów laboratoryjnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, psychologów, aptekarzy, rzeczników patentowych i syndyków.

- Łączy nas idea samorządności zawodowej, wywodzona z naszej tradycji i art. 17 Konstytucji RP, który przewiduje, iż w porządku ustrojowym państwa istnieją samorządy zawodów zaufania publicznego. Z punktu widzenia rozwiązań ustrojowych stanowią one - obok samorządu terytorialnego i gospodarczego - trzeci filar samorządności Rzeczypospolitej - powiedział Szymański.

W trakcie konferencji, podzielonej na trzy panele tematyczne - medyczny, inżynierski i prawniczy, jej uczestnicy dyskutowali o zagadnieniach niezależności i wolności, a także odpowiedzialności, związanych z działaniem samorządów, które - jako organ władzy publicznej - na własny koszt szkolą nowe kadry, zapewniają kontynuację zawodu i sprawują pieczę nad etyczną i merytoryczną stroną zawodu wykonywanego przez jej członków.

Na zakończenie konferencji zaplanowano podpisanie wspólnej deklaracji samorządów zawodów zaufania publicznego, akcentującą ich rolę jako niezbędnego elementu organizacji życia w społeczeństwie obywatelskim. (pap)

 [-OFERTA_HTML-]