Celem programu INNO-NEURO-PHARM ma być zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora farmaceutycznego i różnych obszarów neuromedycyny polskiej w perspektywie do 2023 roku.

Jego intencją jest wsparcie polskich przedsiębiorstw w intensyfikacji prac badawczo-rozwojowych oraz zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników badań w obszarze neuromedycyny.

Ustanowienie programu sektorowego było najważniejszym celem powstałej rok temu Polskiej Platformy Innowacyjnej Medycyny InnoNeuroMed. 

- To bardzo dobra wiadomość. Wykonaliśmy ogromną pracę, żeby to, co jeszcze rok temu było odważną ideą dziś miało szansę przybrać formę strategicznego dokumentu, który mamy nadzieję, że będzie pełnił kluczową rolę we wzmacnianiu potencjału firm i instytucji zajmujących się neuromedycyną – mówi profesor Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, koordynator naukowy przedsięwzięcia.

- Wysoka ocena NCBiR zobowiązuje nas dołożenia wszelkich starań, aby program został dopracowany w najmniejszym szczególe, tym bardziej, że postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele do realizacji Przed nami obecnie tygodnie intensywnej pracy, żeby dokładnie doprecyzować najważniejsze tezy badawcze i zdefiniować kluczowe cele na najbliższe lata – dodaje Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma S.A, InnoNeuroMed.

Czytaj: Dostęp do kapitału główną barierą rozwoju biotechnologii>>>

Wśród najważniejszych zagadnień, jakie obejmie program INNO-NEURO-PHARM znajdą się obszary związane z możliwością rozszerzenia stosowania już obecnych na rynku leków, opracowania nowych form podania leków, czy rozwoju i zastosowania nowych terapii. Budżet programu przekracza 1 000 000 000 zł., w tym około połowa ma być sfinansowana ze środków publicznych.

Platforma poszerzyła również grono członków. Dołączyły do niej: Interwencyjne Centrum Neuroterapii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, a także przedsiębiorstwa: Helix Polska oraz IBSS BIOMED S.A. Obecnie inicjatywa skupia 17 członków.

„InnoNeuroMed” jest inicjatywą powstałą w związku z koncepcją budowy Europejskich Platform Technologicznych (EPT). Nowa strategia rozwojowa Unii Europejskiej „Europa 2020” kładzie nacisk na budowę dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Kluczowym instrumentem realizacji tej strategii jest inicjatywa budowy Europejskich Platform Technologicznych, które mają tworzyć stałe struktury skupiające kluczowych przedstawicieli firm i koncernów działających w ramach danego sektora. Członkowie ETP powołują grupy robocze w ramach których definiują potrzeby badawcze sektora i formułują je w postaci Strategicznych Agend Badawczych (SRA). W ramach pracy ETP przygotowywane są także inne dokumenty określające wizje rozwoju danego sektora w zakresie technologii.

Dowiedz się więcej z książki
MERITUM Prawo farmaceutyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome