Faktem pozostaje jednak, iż niezależnie od pobudek, konferencja organizowana po raz pierwszy przez Studenckie Koło Młodych Menedżerów Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ, we współpracy z Fundacją Zdrowia Publicznego i Uniwersytetem Jagiellońskim, cieszyła się naprawdę wysokim zainteresowaniem. W dniach 4- 5 marca br. Centrum Dydaktyczno- Kongresowe Wydziału Lekarskiego CM UJ, przeżyło bowiem najazd blisko 150 osób z niemal każdego regionu Polski. Poza licznymi grupami studentów zdrowia publicznego m.in. z Warszawy, Wrocławia, Lublina, Łodzi, Poznania i studentów wymiany zagranicznej programu Erasmus, konferencja zainteresowała również reprezentantów innych kierunków (zarządzanie, ekonomia, finanse, prawo etc.), a także - pomimo iż była to konferencja studencka - doktorantów i wykładowców związanych zawodowo z tą dziedziną nauki oraz osoby na co dzień pracujące w tym sektorze (np. w jednostkach samorządowych). Nie małym wpływem na tak wysoką frekwencję miał z pewnością fakt, iż honorowy patronat nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr hab. Karol Musioł i Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. Wojciech Nowak oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ - prof. dr hab. Jolanta Jaworek, co nadało konferencji szczególnie wysokiej rangi.

III Krakowska Konferencja Zdrowia Publicznego, 4- 5 marca 2010

Zainteresowani współczesnymi problemami służby zdrowia, w ciągu 2 dni trwania konferencji mieli okazję spojrzeć na zagadnienia zdrowia publicznego z wielu rozmaitych stron. Założeniem organizatorów ogólnopolskiego spotkania naukowego, było bowiem przedstawienie w kilku odrębnych sesjach, szerokiego wachlarza tematów, podkreślających najaktualniejsze problemy rynku usług zdrowotnych i promujących nowoczesne rozwiązania w tej sferze. Jako że zarządzanie i marketing w ochronie zdrowia jest dla Młodych Menedżerów tematyką priorytetową, pierwszy dzień konferencji poświęcony został w znacznej mierze aspektom sprawnego kierowania placówkami zdrowotnymi, ze szczególnym naciskiem na przedstawianie wiedzy w jej jak najbardziej praktycznym wymiarze. I tak obecni na sympozjum mieli okazję wysłuchać prezentacji m.in. na temat sposobów zarządzania Pogotowiem Ratunkowym regionu tarnowskiego; popartej przedstawionymi w dalszych wystąpieniach, nowoczesnymi metodami zarządzania z wykorzystaniem narzędzi outsourcingowych, czy też ważnymi w pracy każdego menedżera technikami motywowania pracowników. Nie zapominając o tym, jak ważne w kierowaniu każdą placówką - niezależnie od profilu jej działalności - jest budowanie marki, chcieliśmy również zapoznać uczestników wydarzenia ze sposobami kreowania wizerunku ośrodków opieki zdrowotnej i społecznych kampanii zdrowotnych oraz prawnymi unormowaniami w tym zakresie. W ciekawy sposób przedstawione zostało również spojrzenie rynkowe na dobra publiczne, do jakich należy ustawowo (konstytucyjnie) gwarantowany "produkt" zwany "zdrowiem jednostki". W obszarze tym analizowano osobę pacjenta jako konsumenta tradycyjnego rynku dóbr/ usług, przedstawiono problemy konkurencji na rynku opieki zdrowotnej, a także omówiono kwestię budowania lojalności "klientów" placówek zdrowotnych. W drugim dniu konferencji mieliśmy okazję spojrzeć także w kieszeń finansów polityki zdrowotnej, próbując odpowiedzieć na pytanie: która z alternatywnych form- dializa czy transplantacja nerki bardziej się opłaca, oraz podejmując temat kosztów ponoszonych przez uczestników wybranego programu prewencyjnego; zastanawiając się jednocześnie nad metodami zarządzania ryzykiem majątkowym w placówkach w oparciu o ubezpieczenie. Podkreślony został również popularny obecnie temat badań klinicznych, ścieżki jaką przechodzi lek od rejestracji do refundacji, wraz z przedstawieniem krytycznego podejścia do dowodów naukowych EBM.

W związku z tym, iż zdrowie publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną, niewątpliwie ważnym okazał się być fakt, iż wśród prelegentów znaleźli się również studenci innych kierunków studiów. Umożliwiło to uczestnikom z jednej strony pogłębienie fachowej wiedzy z konkretnych dyscyplin naukowych, na jakie "składa się" zdrowie publiczne, z drugiej zaś strony pokazało jak ważna jest współpraca i wzajemna wymiana doświadczeń z przedstawicielami innych branż. Burzliwe dyskusje związane z chęcią poszerzenia wiedzy z mniej znanych przez siebie tematów, często przenoszone były do kuluarów i prowadzone przy kawie i ciasteczkach, integrowały uczestników we wspólnym rozwiązywaniu gryzących ich dylematów. Goście (zaproszeni przez nas specjaliści), występujący na początku każdego bloku tematycznego, doskonale wprowadzali w temat przedstawianych dalej prezentacji studenckich, dzieląc się z nami swoją wiedzą teoretyczną, popartą wieloletnim doświadczeniem, związanym z pracą w instytucjach rynku ochrony zdrowia (obszar zarządzania w opiece zdrowotnej - Jacek Żak, Joanna Szyman, działalność outsourcingowa w placówkach zdrowotnych - Krzysztof Görlich, branża public relations - Barbara Grzybek - Korgól, rozwiązania IT w ochronie zdrowia- Bożena Wojnarowicz- Głuszek, Andrzej Jaromin, wspieranie innowacyjnych rozwiązań w technologii ochrony zdrowia i inżynierii medycznej - Mariusz Bajor, sektor farmaceutyczny - Katarzyna Pawluczyk) Wśród zaproszonych prelegentów - specjalistów, znaleźli się również wybitni wykładowcy z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ: Prof. dr hab. Beata Tobiasz- Adamczyk, Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk, Dr Christoph Sowada, Dr Stojgniew Sitko, Lek. Med. Tomasz Bochenek.

W tym miejscu chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim gościom za obecność i ciekawe wystąpienia; wszystkim prelegentom (studentom) pogratulować naprawdę wysokiego poziomu przedstawianych prac, oraz wyrazić swoją wdzięczność dla wszystkich uczestników za tak liczną obecność na konferencji.
Serdecznie podziękowania należą się również naszym Sponsorom: Fundacji Zdrowia Publicznego, Fundacji Bratniak, Wydawnictwu Wolters Kluwer, iMed24, Scanmed Multimedis Sp z o.o, firmie Zdrowie i Zarządzanie, OSOZ Kamsoft, firmie Aspen, Magazynom: Służba Zdrowia i Rynek Zdrowia, a także naszym opiekunom: Dr Łukaszowi Fyderkowi, mgr inż. Dominice Sosze oraz mgr Violi Kijowskiej.
Mamy nadzieję, iż Krakowska Konferencja Zdrowia Publicznego na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń, poświęconych interdyscyplinarnym debatom na temat rynku ochrony zdrowia w Polsce. Pokusiwszy się o cytat, przedstawiony przez jednego z naszych prelegentów, podsumuję słowami "temu kto nie wie dokąd płynie, żaden wiatr nie jest pomyślny". Oby dzięki wyniesionej z konferencji garści świeżej wiedzy i nowym pokładom inspiracji do dalszych działań, żaden wiatr nie był już dla nikogo wymówką do biernego przypatrywania się niedoskonałością systemu polskiej służby zdrowia.

Agnieszka Szarek, Komitet Organizacyjny III Krakowskiej Konferencji Zdrowia Publicznego

Podczas uroczystego zakończenia konferencji, po ogłoszeniu wyników przez Komisję oceniającą wystąpienia, nastąpiło rozdanie nagród i wręczenie upominków wszystkim czynnym uczestnikom wydarzenia. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę nagrodzonych na konferencji prelegentów:

Blok: Zarządzanie i marketing w ochronie zdrowia
 • 1 miejsce:
  Marcin Walków, Paweł Klikowicz oraz Natasza Klikowicz, prezentacja pt. "Szewc bez butów - (nie)wiedza studentów kierunku zdrowie publiczne na temat transplantacji narządów. Wyniki badania w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu"
 • Wyróżnienia:
  Igor Stanek, Julia Stanek, prezentacja pt. "Prawne aspekty reklamy ZOZ i praktyk lekarskich"
  Juan-Nicolás Peńa-Sánchez, prezentacja pt. “Physicans career satisfaction: a tool and approach in Andalusia, Spain"
Blok: Diagnostyka i outsourcing
 • 1 miejsce:
  Anna Przybył, Elżbieta Macełajtis, Aleksandra Wasiak oraz Tomasz Pacyński, prezentacja pt. "Outsourcing - blaski i cienie"
 • Wyróżnienia:
  Piotr Trzcionka, prezentacja pt. "Wybrane zagadnienia outsourcingu na podstawie doświadczeń Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie""
  Anna Pacuszka, Marzena Trojańczyk, Dominika Modzelewska oraz Artur Białoszewski, prezentacja pt.: Analiza metodologii przeprowadzania badania studenckiego "Alergia wśród dzieci 6-7 lat a czynniki środowiskowe", zrealizowanego w szkołach podstawowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy
Blok: Finanse i polityka zdrowotna
 • 1 miejsce:
  Paulina Żurowska, prezentacja pt. "Dializoterapia czy transplantacja nerki? Co jest bardziej korzystne dla NFZ?"
 • Wyróżnienie:
  Małgorzata Ćwierz, prezentacja pt. "Koszty korzystania z usług zdrowotnych przez pacjentów zagrożonych rozwinięciem cukrzycy typu 2"
Blok: Gospodarka Lekiem
 • 1 miejsce:
  Piotr Bulica, prezentacja pt. "Podejmowanie decyzji refundacyjnych w sytuacji niepewności oszacowań wyników analizy oceny technologii medycznych"
 • Wyróżnienie:
  Anna Wyderka, Piotr Bulica, prezentacja pt. "Krytyczne podejście do dowodów naukowych (evidence) wykorzystywanych w ocenie technologii medycznych (health technology assesment)"
Blok: Jakość w ochronie zdrowia
 • 1 miejsce:
  Patricia Lima Pereira, prezentacja pt. "Factors associated with self-efficacy In infant care among"
 • Wyróżnienie:
  Mateusz Ożga, prezentacja pt. "Utracona korzyść - koszty bezpośrednie uczestnika programu prewencyjnego związane z jego aktywnością fizyczną"
  Silvia Bermedo Carrasco, prezentacja pt. "Women´s cancer mortality in Chile and socio-demographic factors"

III Krakowska Konferencja Zdrowia Publicznego, 4- 5 marca 2010