GIODO: ZIP dobrze chroni prywatność użytkowników
\\

9 lipca 2013 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez NFZ konferencja poświęcona podsumowaniu pierwszego tygodnia funkcjonowania Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Zainteresowanie dostępem do ZIP, w którym pacjenci mogą sprawdzić informacje o udzielonych im świadczeniach finansowanych ze środków publicznych jest duże. Do 8 lipca 2013 r., a więc w pierwszym tygodniu jego funkcjonowania, 23 tysiące osób odebrały login i hasło do systemu, prawie 44 tysiące pobrały formularz rejestracyjny.

W konferencji wziął udział dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który zapewniał że dane osobowe, w tym dane wrażliwe, w nowym systemie są bezpieczne. Odpowiednia ochrona ma być zapewniona różnymi metodami poprzez bezpieczeństwo fizyczne przed atakami z zewnątrz jak i dostęp do jedynie własnych danych. Dr Wojciech Wiewiórwski podkreślał, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, że do systemu ZIP dostępnego online przenoszone są wyłącznie dane tych osób, które zdecydują się w nim uczestniczyć. Ponadto jak zapewniał GIODO na poprawę bezpieczeństwa pozytywnie wpływa fakt, że połączenie między osobą, która loguje się do ZIP a systemem jest szyfrowane.

Należy pamiętać, że dane dostępne w ZIP mogą być wykorzystywane jedynie w celu uzyskania informacji o udzielonych nam świadczeniach oraz weryfikacji tych danych. GIODO zaznacza, iż użytkownicy nie mogą więc być zmuszani, aby wydruki lub dostęp do danych w ZIP był udostępniany jakimkolwiek osobom czy podmiotom. Nie można uzależniać umowy zawieranej na rynku od okazania wydruków z ZIP – dodał.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.giodo.gov.pl, stan z dnia 12 lipca 2013 r.

\
Data publikacji: 12 lipca 2013 r.