Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: K002 i dacie ważności: 02.2018.


Podmiotem odpowiedzialnym jest Tactica Pharmaceuticals sp. z o.o.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu podanej serii kropli Cetraxal w związku z otrzymaniem wyników poza specyfikacją w zakresie parametru: czystość chromatograficzna – zawartość nieznanego zanieczyszczenia.

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.


Źródło: www.gif.gov.pl