Wycofane zostały następujące serie produktu:
numer serii: 42146A, data ważności: 30.04.2016
numer serii: 42147A, data ważności: 30.04.2016

Podmiotem odpowiedzialnym jest Bayer Pharma AG, Niemcy.
25 marca 2015 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie podanych serii produktu. Decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego była podjęta jako działanie zapobiegawcze w związku z wystąpieniem pojedynczego przekroczenia limitów monitoringu środowiska produkcyjnego podczas napełniania fiolek z produktem. Decyzja ta została podjęta w uzgodnieniu z Europejską Agencją Leków.

Czytaj: Dostępność do nowoczesnych terapii SM w Polsce ograniczona >>>