Wycofany został produkt o numerze serii 5001270 i dacie ważności: 09.2015.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Republika Czeska.

13 czerwca 2014 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja o decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego dotycząca wycofania podanej serii produktu Fayton. Decyzja została podjęta w związku ze zgłoszeniem wytwórcy, dotyczącym podejrzenia wystąpienia wady jakościowej produktu ze względu na możliwe zanieczyszczenie cząstkami stałymi.