Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 8/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy neoFuragina (furaginum), tabletki 50 mg. Wycofanych zostało 18 serii produktu.

Serie produktu wycofane z obrotu to:

Numer serii: 16261314, data ważności: 09.2018

Numer serii: 16263414, data ważności: 09.2018

Numer serii: 16263514, data ważności: 09.2018

Numer serii: 16263614, data ważności: 09.2018

Numer serii: 16266414, data ważności: 09.2018

Numer serii: 16266514, data ważności: 09.2018

Numer serii: 16274814, data ważności: 09.2018

Numer serii: 16274914, data ważności: 09.2018

Numer serii: 16279014, data ważności: 09.2018

Numer serii: 16358414, data ważności: 12.2018

Numer serii: 16359814, data ważności: 12.2018

Numer serii: 43490011, data ważności: 07.2018

Numer serii: 43490021, data ważności: 07.2018

Numer serii: 43490031, data ważności: 07.2018

Numer serii: 43490041, data ważności: 07.2018

Numer serii: 43490051, data ważności: 07.2018

Numer serii: 43490061, data ważności: 07.2018

Podmiotem odpowiedzialnym jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

6 marca 2015 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek ministra zdrowia o wycofanie z obrotu podanych serii produktu neoFuragina w trybie art. 121a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). Uzasadnieniem wniosku ministra zdrowia była uzyskana informacja dotycząca ulotki informacyjnej podanych serii produktu, które treść stanowi zagrożenie bezpieczeństwa stosowania. W ulotce nie zawarto bowiem informacji w zakresie dawkowania produktu u dzieci i młodzieży.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.gif.gov.pl, stan z dnia 9 marca 2015 r.