Przychodnia zajmie budynek o powierzchni 1800 m kw, z parkingiem na 40 miejsc. Będzie oferować podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, diagnostykę. Będzie tutaj działać także apteka oraz centrum fitness.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi teraz jedenaście przychodni, które działają w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz przy ulicy Otomińskiej.

Przychodnie oferują szeroki zakres usług -  podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ.  Przy ulicy Abrahama Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.

Czytaj: Nadmorskie Centrum Medyczne inwestuje w usługi opiekuńcze>>>

Nadmorskie Centrum Medyczne działa od 2002 roku. Placówki sieci zatrudniają 370 pracowników etatowych, w tym ponad 150 lekarzy. Podstawową opieką medyczną objętych jest ponad 100 000 mieszkańców. Ilość udzielanych porad specjalistycznych wynosi około 600 000 rocznie.