Z informacji wynika, że kontrola dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych - CIT, sprawdzano także tzw. ceny transferowe. Ustalono, że w latach 2012-2014 firma "dokonywała transferu swojego dochodu do zagranicznych jednostek powiązanych". - Transfer ten odbywał się w związku z transakcjami dotyczącymi dystrybucji wyrobów medycznych - czytamy w komunikacie prasowym MF.

Ministerstwo Finansów i podlaska Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały, że celem działania spółki było "zaniżenie podstawy opodatkowania, a tym samym zaniżenie należnego podatku CIT".

Według informacji KAS firma jest mazowiecką spółką,ale nie podano jej nazwy, ani jakie wyroby produkuje. - Spółka nie zakwestionowała ustaleń kontrolujących, składając korekty deklaracji podatkowych i wpłacając zaległy podatek CIT wraz z odsetkami, w łącznej kwocie ponad 9,5 miliona złotych - podano w komunikacie.