W opublikowanej we wtorek analizie resort informuje, że obecnie realizowane są 32 onkologiczne programy lekowe, w ramach których refundowanych jest 50 substancji czynnych. Łącznie jest dostępnych ponad 100 opcji terapeutycznych, a wiele ważnych zmian w tym zakresie pojawiło się w ostatnich latach.


Nowe leki onkologiczne refundowane w 2018 r.

Zdaniem ministerstwa listy leków refundowanych wprowadzone w 2018 roku przyniosły wiele korzystnych zmian dla pacjentów onkologicznych w zakresie programów lekowych. W bieżącym roku rozpoczęto refundację:
•    5 substancji czynnych w ramach 4 funkcjonujących programach lekowych: 

 •      niwolumab, pembrolizumab – rak płuca, 
 •      kabozatynib, niwolumab – rak nerki, 
 •      pomalidomid – szpiczak mnogi, 
 •      nintedanib – rak płuca – w drugim programie lekowym;

•    ponadto  substancja czynna niwolumab została umieszczona w nowym programie lekowym onkologicznym – chłoniak Hodgkina.

Czytaj: W Polsce jest o połowę mniej terapii onkologicznych niż w innych krajach UE>>
 

Nowe leki onkologiczne refundowane w 2017 r.

W 2017 roku na listach refundacyjnych znalazło się:
•    7 substancji czynnych w 6 funkcjonujących programach lekowych onkologicznych:

 •      aflibercept – rak jelita grubego, 
 •      ozymertynib – rak płuca, 
 •      bosutynib – przewlekła białaczka szpikowa, 
 •      kobimetynib – czerniak skóry, 
 •      enzalutamid, dichlorek radu RA-223 – rak gruczołu krokowego, 
 •      trametynib – czerniak;

•    7 substancji czynnych w 7 nowych programach lekowych: 

 •      ruksolitynib –  mielofibroza pierwotna i wtórna, 
 •      lenalidomid – anemia zależna od przetoczeń w MDS, 
 •      paklitaksel z albuminą – rak trzustki, 
 •      wismodegib – rak podstawnokomórkowy skóry, 
 •      ewerolimus – guzy SEGA w przebiegu stwardnienia guzowatego, 
 •      ibrutynib – przewlekła białaczka limfocytowa, 
 •     pixantron dimaleas – chłoniak złośliwy.

 


Jak podaje MZ, w ramach chemioterapii jest refundowanych 79 substancji czynnych – bez zmian w porównaniu do 2017 roku. Wartość zrefundowanych leków w tym zakresie rośnie z roku na rok, osiągając kwotę 683 825 098,95 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku.

Leki dostępne w aptece na receptę obejmują natomiast 39 substancji czynnych refundowanych w chorobach nowotworowych – również w tym wypadku systematycznie rośnie wartość zrefundowanych, osiągając sumę 332 720 465,64 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku. 

W porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła wartość zrefundowanych leków w programach lekowych onkologicznych i wyniosła 1 646 973 470,89 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku. Z  kolei przewidywana kwota refundacji  leków onkologicznych na cały 2018 rok, na postawie prognozy z lat poprzednich, wynosi około 1 760 000 000 zł.
Ministerstwo podkreśla, że systematycznie rośnie też sama liczba pacjentów leczonych w ramach programów onkologicznych – od 9 590 osób w 2012 roku do 25 496 osób w 2017 roku.