Według prof. Andrzeja Matyji  wiceminister Janusz Cieszyński podczas obradującego w tym tygodniu w Warszawie XIV Forum Rynku Zdrowia publicznie powiadomił o podjętej w Ministerstwie Zdrowia decyzji nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ma ona polegać na wykreśleniu przepisu paragrafu, który miał wejść w życie 1 stycznia 2019 r. i obligował wszystkie niemal placówki mające umowę z NFZ do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. 

Prezes Rady podkreślił, że wykreślenie tego obowiązku nie oznacza, że odwołany został proces cyfryzacji opieki zdrowotnej w placówkach ambulatoryjnych.

Warto przeczytać: Prof. Grodzki: Wciąż wiele absurdów w ochronie zdrowia