Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie śledztwo dotyczące podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W związku z tą sprawą zatrzymane zostały w październiku 2014 roku dwie kobiety, które teraz zostały objęte aktem oskarżenia. Jedna z nich to była dyrektor Departamentu Gospodarowania Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia. Druga jest dyrektorem do spraw sprzedaży dużej firmy farmaceutycznej. Obu przedstawiono zarzuty korupcyjne.

Czytaj na ten temat: Była dyrektor w NFZ i dyrektor firmy farmaceutycznej z zarzutami korupcyjnymi >>>

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa.