Rzecznik w związku z 25. rocznicą uchwalenia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wystąpił o podjęcie wzmożonych działań mających zapewnić bezpieczeństwo pacjentom przebywającym na ich oddziałach. - Bezpieczny szpital to bezpieczny personel, bezpieczny personel to bezpieczny pacjent, bezpieczny pacjent to pacjent, którego prawa są respektowane – podkreślił w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Jednocześnie Bartłomiej Chmielowiec podziękował kierownikom szpitali psychiatrycznych i szpitali wielospecjalistycznych z oddziałami psychiatrycznymi za ich pracę i zapewnił o swoim pełnym wsparciu w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa pacjentów. - Z uznaniem przyjmuję państwa działania ukierunkowane na podnoszenie jakości udzielanych świadczeń i poprawę warunków lokalowych, w których pacjenci przebywają. Praca w szpitalu psychiatrycznym wymaga od państwa nie tylko szerokiej wiedzy, ale także zaangażowania, cierpliwości i odpowiedniego podejścia do pacjenta - napisał Rzecznik.

Czytaj: Marek Balicki pełnomocnikiem ds. reformy w psychiatrii >>
 

RPP zapewnił kierowników placówek o pełnym wsparciu w zakresie wypracowywania rozwiązań systemowych mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa pacjentów. - Jako rzecznik praw pacjenta jestem bowiem zdeterminowany, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom szpitali psychiatrycznych i będę ku temu dążyć z wykorzystaniem wszelkich narzędzi, którymi dysponuję na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podkreślił Bartłomiej Chmielowiec.