Hasło „zostań w domu” nie dotyczy wizyt w przychodniach i szpitalach. Apelujemy do pacjentów aby nie bali się zgłaszać na leczenie. Z leczeniem raka nie można zwlekać - apelował podczas czwartkowej konferencji prasowej Adam Niedzielski, wiceminister zdrowia.

Dlatego Ministerstwo Zdrowia wespół z NFZ przygotowało tarczę dla onkologii. Do nowej wersji zarządzenia covidowego prezesa NFZ resort zdrowia wpisał, że placówki medyczne, które uczestniczą w diagnostyce i leczeniu pacjentów z nowotworami złośliwymi i realizują świadczenia na podstawie karty DILO (karta diagnostyki i leczenia onkologicznego), otrzymają dodatkowo 3 proc. wartości rachunku, przekazanego do rozliczenia z Funduszem.

Dotyczy to świadczeń udzielonych po 30 września 2020 r. Chodzi m.in. o:

  • wstępną diagnostykę potwierdzającą lub wykluczającą nowotwór
  • diagnostykę pogłębioną, która ma wskazać miejsce zlokalizowania nowotworu
  • leczenie w warunkach szpitalnych.
  • Dodatek NFZ przyzna przyznany za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym w czasie epidemii COVID-19.


Bezpieczeństwo leczenia w szpitalach onkologicznych w czasie pandemii

- Każde wsparcie finansowe jest dobre. Tylko nie wiem jak dotrzeć do pacjentów, aby się do nas zgłaszali. Znam kobietę, która zgłosiła się teraz na leczenie z dwoma guzami piersi. Wiedziała o nich od wiosny, tylko, że wtedy były to jeszcze małe guzki i gdyby zgłosiła się wówczas szanse na wyleczenie byłby wyższe - mówi Wanda Korzycka-Wilińska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, zaznaczając, że oddział onkologiczny to bezpieczne miejsce do leczenia.

Co więcej, znowelizowane zarządzenie covidowe prezesa NFZ premiuje placówki medyczne, które leczą pacjentów – na podstawie karty DILO – w zakresie co najmniej trzech nowotworów. Placówki, które wykażą się konkretną liczbą zabiegów w leczeniu co najmniej trzech nowotworów2, spełnią kryteria i otrzymają  jeszcze dodatkowe 3 proc. wartości świadczeń udzielonych po 30 września 2020 r., na podstawie karty DiLO.

– Rak nie poczeka, dlatego obok apeli do pacjentów, aby nie odkładali leczenia na wieczne później, dodatkowo premiujemy finansowo placówki medyczne, które kompleksowo leczą pacjentów z nowotworami – zaznacza Filip Nowak, p.o. prezes NFZ.

Maksymalny dodatek może wynieść zatem 6 proc.do rachunku rozliczanego przez placówkę z Funduszem.

 


Kart DiLO o 30 proc. mniej

Kartę DiLO wystawiali w dużej mierze lekarze rodzinni. W czasie pandemii liczba kierowanych przez nich pacjentów na drogę szybkiego leczenia spadła. Ogółem, jak podaje Porozumienie Zielonogórskie, nastąpił 30-procentowy spadek liczby wydawanych Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego w czasie pandemii.

Testy w karetkach

Poza wprowadzeniem tarczy dla onkologii, w noweli zarządzenia covidowego, znalazły się zapisy, zgodnie z którymi  ratownicy będą mogli wykonać test antygenowy pacjentowi, przy każdej interwencji. Wprowadzenie tej zmiany spełnia oczekiwania środowiska ratowników medycznych. Testy antygenowe są już wykorzystywane w oddziałach szpitalnych, SOR-ach i izbach przyjęć, zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego.

Za każdy test antygenowy z pobraniem wymazu i kosztem odczynników NFZ płaci 74,43 zł. Za test bez odczynników 42,03 zł. Szacując koszty testów antygenowych, Fundusz opierał się na analizie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Taryfikacji (AOTMiT).

Podwyższona wycena będzie także dotyczyć izolatorów  typu I, czyli podmiotów leczniczych np. sanatoriów. Obok stawki za pobyt w izolatorium (od teraz wynoszącej 135 zł za osobodzień), w zarządzaniu dodano opłatę za gotowość. To rekompensata za utracone wpływy, liczona jako równowartość udzielonych świadczeń przed pandemią w styczniu i lutym 2020 roku. Opłata za gotowość wynosi ok. 85 zł za osobodzień. Opłata za gotowość i pobyt pacjenta w izolatorium sumują się.

Wyższe stawki w izolatoriach

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu opieki w izolatorium dopuściła możliwość pobytu w izolatorium typu I podopiecznych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) i Domów Pomocy Społecznej (DPS). Chodzi m.in. o osoby niesamodzielne, które wymagają opieki pielęgniarskiej bądź lekarskiej.

Pobyt tych pacjentów w izolatoriach będzie od teraz finansowany przez NFZ. Fundusz wprowadził 2 stawki cenowe za osoby niesamodzielne, według międzynarodowej skali Barthel, która opisuje sprawność ruchową chorych. Konkretnie chodzi o czynności, które chory wykona samodzielne, a które z pomocą personelu:

  • 195 zł/osobodzień za pacjenta w skali Barthel wyższej niż 40 i mniejszej niż 80
  • 245 zł/osobodzień za pacjenta w skali Barthel mniejszej lub równej 40.

Do obu stawek należy doliczyć opłatę za gotowość, dlatego łącznie za gotowość i pobyt pacjenta NFZ zapłaci odpowiednio ok. 280 i 330 zł za osobodzień.