Ustawa miałaby zastąpić obecnie jeszcze obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419), które uchylone zostanie 2 lipca 2016 roku.

Ustawa będzie regulować:

- postępowanie w sprawie uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego;

- zasady kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez jednostkę szkolącą oraz

- zasady, warunki i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty, w tym odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w danej dziedzinie.

Czytaj: Elbląg: kolejki do lekarzy z powodu braku specjalistów >>>

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania oparte są na dotychczasowym systemie uzyskiwania tytułu specjalisty. Wprowadzono jednak szerokie wykorzystanie systemów elektronicznych i środków komunikacji elektronicznej, które będą służyły uproszczeniu i przyśpieszeniu stosowanych procedur oraz mogą wpłynąć na obniżenie kosztów związanych z uzyskiwaniem tytułu specjalisty. Wśród promowanych w projekcie rozwiązań informatycznych znalazły się: elektroniczna karta specjalizacji, składanie w formie elektronicznej wniosku o udzielenie akredytacji, wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, wniosku o skrócenie lub przedłużenie okresu szkolenia oraz wniosku o przystąpienie do PES.

Projekt zawiera także przepisy przejściowe, umożliwiające kontynuację rozpoczętego przed dniem wejścia w życie przepisów projektowanej ustawy szkolenia specjalizacyjnego.

Projekt przewiduje, że ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2016 roku.