26 kwietnia br. do konsultacji społecznych trafił projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Projektowana zmiana ma na celu umożliwienie prowadzenia leczenia antybiotykami podawanymi dożylnie w warunkach domowych u pacjentów chorych na mukowiscydozę z zaostrzeniem choroby oskrzelowo-płucnej.

Jak przyznaje Resort Zdrowia, domowa antybiotykoterapia dożylna, w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u chorych na mukowiscydozę, od lat 80-tych sprawdza się w powszechnym stosowaniu w krajach Europy Zachodniej. Wśród innych argumentów za wprowadzeniem powyższych zmian znajdują się takie, jak:

  • podawanie antybiotyków w domu pomoże zapobiegać występowaniu bakteryjnych zakażeń krzyżowych w oddziałach szpitalnych;
  • domowa antybiotykoterapia prowadzi do zmniejszenia wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (zmniejszenie kosztów leczenia szpitalnego) na poziomie 3,2-4,8 mln zł (znaczenie ekonomiczne);
  • przebywanie w domu, w czasie leczenia, zmniejsza obciążenie psychologiczne pacjentów i ich rodzin, umożliwia prowadzenie normalnego trybu życia, kontynuację nauki, pracy – przez to wpływa na zdecydowaną poprawę jakości życia chorych (efekt psychologiczny).

Więcej na ten temat na stronie internetowej MP Online.

Źródło: www.mp.pl