Nowe przepisy mają ograniczyć profilaktyczne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych. Chodzi o to, by nie były one wykorzystywane w celach prewencyjnych, gdy brak objawów klinicznych i aby ograniczać ich stosowanie do pojedynczych zwierząt, a nie całych grup. Europosłowie zdecydowali, że leki te mogą być stosowane tylko wtedy, gdy uzasadni to lekarz weterynarii, w przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko zakażenia.

Zdaniem autorów nowych przepisów, praktyki polegające na leczeniu grupy zwierząt, gdy tylko jedno ma objawy infekcji, mają być ostatecznością. - Powinno to mieć miejsce dopiero po zdiagnozowaniu przez lekarza weterynarii typu zakażenia i przepisaniu środków przeciwdrobnoustrojowych - tłumaczy PE.

Sprawdź: Zdrowie publiczne>>

Nowe regulacje umożliwią Komisji Europejskiej wyselekcjonowanie antybiotyków zarezerwowanych wyłącznie do leczenia ludzi. - Chodzi o to, by zwalczać odporność na środki przeciwbakteryjne - argumentują autorzy nowej regulacji.

Warto przeczytać: Antybiotyki nadużywane w hodowli zwierząt