Wyróżnione jednostki to: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpital Pro-Medica w Ełku oraz Szpital Specjalistyczny oraz szpital Medicam w Gryficach.

Suwalski szpital zdobył certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"  w części - Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikaty dla wszystkich szpitali ważne są do 13 listopada 2020 roku.

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 206 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie zdrowia.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych.

Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.


Źródło: www.cmj.org.pl

 [-OFERTA_HTML-]