Budżet przeznaczony na realizację badań w ramach 5. edycji IMI2 wynosi 95 mln euro. Termin składania projektów upływa 13 października 2015. W tej edycji programu IMI2 nacisk położono przede wszystkim na walkę z chorobą Alzheimera. Choroba ta występuje coraz częściej, stanowiąc problem nie tylko natury medycznej, ale również społecznej. Europejskie społeczeństwa starzeją się, a zachorowalność na chorobę Alzheimera rośnie wraz z wiekiem. Dlatego pilnie potrzebne są nowoczesne rozwiązania terapeutyczne. 

W ramach konkursu poświęcono tej chorobie cztery projekty badawcze: Stany zapalne a choroba Alzheimera, Biomarkery biologiczne: β-amyloid i jego rola w diagnostyce, leczeniu i opracowaniu nowych leków,  Choroba Alzheimera i zaangażowanie chorego w proces leczniczy, Apolipoproteina E (ApoE) a ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. 

Kolejny obszar badawczy konkursu obejmuje ustalenie biologicznych markerów cukrzycowej choroby nerek (ang. DKD – diabetic kidney disease). Całkowite wyleczenie w przypadku DKD nie jest możliwe, jednak w wielu przypadkach można doprowadzić do zahamowania jej postępu. Markery biologiczne umożliwią lepsze zrozumienie choroby i pozwolą na opracowanie oraz ocenę nowych terapii DKD. 

Piąta edycja programu obejmuje także temat zwiększenia zaangażowania pacjentów w badania nad nowymi lekami. Chodzi o to, aby podczas wszystkich etapów rozwoju leku wykorzystywać jak najlepiej informacje, pochodzące od pacjentów, na temat korzyści i ryzyka związanego z jego stosowaniem. 

Czytaj: Infarma: zbyt mało środków na leki innowacyjne >>>

- Poprzez ogłoszenie tego rodzaju konkursu, po raz kolejny potwierdzamy, że inicjatywa IMI poświęcona jest rozwiązywaniu jednych z największych współczesnych problemów zdrowia publicznego w Europie – choroby Alzhaimera oraz cukrzycy. Jednocześnie to, że w konkursie znalazły się dwa tematy dotyczące zaangażowania pacjentów, podkreślają rolę inicjatywy IMI jako platformy współpracy pomiędzy wieloma zainteresowanymi podmiotami – podkreśliła Irene Norstedt, Dyrektor Wykonawczy IMI.

Połowa budżetu na tę edycję IMI2 (47,5 mln euro) pochodzi od Komisji Europejskiej w ramach programu „Horyzont 2020” (poświęconego badaniom naukowym i innowacjom). Druga połowa zostaje zasilona wpłatami od spółek należących do Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) zaangażowanych w projekty badawcze oraz od innych partnerów stowarzyszonych.

Do tej pory Polskie organizacje i przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu korzystały ze środków dostępnych w ramach IMI. W dotychczasowych 15 konkursach IMI i IMI2 granty na badania otrzymało tylko 5 beneficjentów z naszego kraju. W sumie Polacy uczestniczyli w 6 z 59 zrealizowanych dotychczas projektów. Pomimo wielu sukcesów w medycynie, wciąż istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają bezradni. Dlatego właśnie tak ważna jest ciągła praca nad innowacyjnymi metodami diagnostycznymi i lekami. 

LEX Apteka to źródło praktycznej informacji o prawie farmaceutycznym.

Pobierz bezpłatną wersję testową  – www.produkty.lex.pl/apteka 

- Jako Infarma jesteśmy przekonani, że współpraca Komisji Europejskiej i innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego przynosi wymierne korzyści dla rozwoju medycyny i poprawy zdrowia pacjentów. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają ogromny potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach konkursu na projekty objęte programem IMI2 – powiedziała Ewa Grenda, prezes zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma..

Więcej informacji na temat nowego konkursu, w tym opisy wszystkich tematów oraz informacje na temat składania wniosków, można znaleźć na stronie internetowej Innovative Medicines Innitiative pod adresem: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-16 

IMI (Innovative Medicines Initiative)  jest partnerstwem publiczno-prywatnym między Komisją Europejską a Europejską Federacją Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Jest to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Zadaniem IMI jest działanie na rzecz poprawy zdrowia publicznego poprzez przyspieszanie opracowywania oraz dostępu pacjentów do leków innowacyjnych, szczególnie w obszarach, w których potrzeby medyczne i społeczne nie są zaspokajane. Realizacja tego celu odbywa się poprzez współpracę pomiędzy kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w badania medyczne, takimi jak uczelnie wyższe, przemysł farmaceutyczny oraz inne gałęzie przemysłu, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pacjentów oraz organy regulacyjne. 

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma reprezentuje 29 wiodących firm sektora farmaceutycznego działających w Polsce, prowadzących działalność badawczo- rozwojową i produkujących leki innowacyjne. Infarma jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających innowacyjną branżę farmaceutyczną (między innymi EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.