Tzw. fundusz szwajcarski, czyli Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Polska rozdysponowała już całość dostępnej dla niej puli pieniędzy, wynoszącej prawie 0,5 mld franków (ok. 1,7 mld zł).

Łączna powierzchnia wszystkich zastosowanych w mazowieckich szpitalach kolektorów ma wynieść ok. 6 tys. m kw. Wyposażonych w nie zostanie 12 mazowieckich szpitali zlokalizowanych w Warszawie, Radomiu, Płocku, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie, Zagórzu k/Warszawy i Dziekanowie Leśnym. We wszystkich tych placówkach kolektory zostaną zainstalowane do 2016 r. Dzięki nim będzie można wykorzystywać energię słoneczną do podgrzewania wody. W szpitalach zostaną także przeprowadzone niezbędne modernizacje, co pozwoli bardziej wydajnie korzystać z energii słonecznej. Jak poinformowało województwo, inwestycja umożliwi zaoszczędzenie ok. 35 proc. środków przeznaczanych do tej pory na podgrzewanie wody.

Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisano we wtorek w Warszawie. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik zwrócił uwagę, że dzięki kolektorom szpitale będą wykorzystywały mniej paliw kopalnych, co oznacza nie tylko finansowe oszczędności, ale ma także wymiar ekologiczny. Dodał, że dyrektorzy szpitali będą mogli wykorzystać zaoszczędzone pieniądze na inne cele, np. zakup sprzętu.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę, przy czym co najmniej 40 proc. środków całego programu zostanie przeznaczone na wsparcie czterech województw południowo-wschodnich: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.(PAP)