Lux Med przejął spółkę Euro-Clinic z Krakowa świadczącą usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, rehabilitacji i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To już 23 akwizycja dokonana przez Lux Med w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Lux Med nabył 100 procent udziałów spółki Euro-Clinic, która świadczy usługi w placówce przy ulicy Pilotów 2 w Krakowie. To pierwsza własna placówka Grupy Lux Med oferująca diagnostykę obrazową w Krakowie.

- Działając w skoordynowanym modelu opieki zdrowotnej zależy nam, aby mieć własne pracownie diagnostyczne w każdym mieście, gdzie mamy rozbudowaną sieć placówek ambulatoryjnych – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Oprócz diagnostyki obrazowej, Euro-Clinic świadczy także usługi z zakresu rehabilitacji i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi blisko połowę przychodów spółki. Euro-Clinic działa od 2010 roku.

- Euro-Clinic to 23 akwizycja, której dokonaliśmy w ciągu ostatnich ośmiu lat. W ostatnim czasie jesteśmy bardzo zaangażowani w integrację rynku diagnostyki obrazowej, wcześniej wykazywaliśmy tę samą skuteczność konsolidując placówki ambulatoryjne. Segment diagnostyki obrazowej jest jeszcze bardziej rozdrobniony niż centra ambulatoryjne 8 lat temu, dlatego konsolidacja tego rynku to długotrwały proces. Równolegle - z równie dużym rozmachem - rozwijamy naszą linię szpitalną - mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Lux Med w ostatnich latach przejął między innymi szpitale Magodent, Endoterapia, Carolina Medical Center; spółki diagnostyczne, Centrum Medyczne Diagnostyka, Diagnostic-Med, Scanlab, Tomograf, TK Medyk oraz sieci ambulatoryjne MegaMed, Medicor i Centrum Zdrowia Medycyna.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w skoordynowanym modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Obecnie opieka medyczna świadczona jest już w 180 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed rozwijane są specjalistyczne przychodnie lekarskie przeznaczone dla klientów „fee for service”. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się ponad 1.600.000 pacjentów.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.luxmed.pl, stan z dnia 30 października 2015 r.