Według RPO Teresy Lipowicz rejestry służącego monitorowaniu stanu zdrowia obywateli powinny być tworzone za pomocą ustawy.

Czytaj: TK: sprawa dotycząca tworzenia rejestrów medycznych odroczona >>>

Tymczasem ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z 2011 roku, która dotyczy kwestii zbierania i przetwarzania danych dotyczących chorób i pacjentów, przewiduje, że niektóre z rejestrów (system informacji medycznej, centralny wykaz usługobiorców i centralny wykaz usługodawców) utworzone zostaną bezpośrednio na mocy ustawy, inne mają być tworzone w drodze rozporządzenia.
 


 

Trybunał Konstytucyjny rozpozna 18 grudnia 2014 o godzinie 8.00  wniosek o zbadanie zgodności art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.