"Przyczyna odstąpienia leży po stronie wykonawcy, firmy Dromet Częstochowa." - podano w komunikacie.

Do tej pory, obwodnicę Hrubieszowa realizowało konsorcjum firm HAK Construction, Dromet Częstochowa oraz Cardo Mosty. Jednak po ogłoszeniu upadłości przez lidera konsorcjum budowę kontynuowała firma z Częstochowy.

Zgodnie z założenami, roboty miały zakończyć się 26 października br. Tymczasem na dzień odstąpienia od umowy zaawansowanie rzeczowe całości inwestycji wynosiło ok. 80 proc., a w branży drogowej niecałe 60 proc.

- Wykonawca wielokrotnie był wzywany do respektowania zobowiązań kontraktowych i realizacji robót zgodnie z harmonogramem. Nie zastosował się do żadnego z nich. Wykonawca nie rozliczał się też ze swoimi podwykonawcami, a GDDKiA w ramach obowiązujących przepisów wypłaciła im bezpośrednio ponad 28 mln zł - podała GDDKiA.

Źródło: www.gddkia.gov.pl