Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim postępowanie dotyczy przekroczenia, pomiędzy 2016, a 2017 rokiem, uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w toku dwóch procedur przetargowych organizowanych przez kierowany przez niego urząd miejski. 

W toku postępowań podejrzany prezydent jednego z miast przekazywał dwóm podejrzanym przedsiębiorcom istotne informacje dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym o wartości ponad 1,5 miliona złotych. Miało to doprowadzić przedsiębiorców do nabycia na korzystnych warunkach gruntów, na których znajdował się wcześniej należący do jednostki samorządowej ośrodek wypoczynkowy. 

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim nie uwzględnił w sobotę wniosku tamtejszej prokuratury o areszt dla prezydenta Żyrardowa i zastosował wobec podejrzanego nieizolacyjne środki zapobiegawcze: dozór policji, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł i zakaz zbliżania się do potencjalnych świadków, mogących mieć związek z przedmiotem postępowania. Więcej>>