Jak poinformowano, po wakacjach zostanie ogłoszony raport z konsultacji – będzie on miał charakter doradczy dla Państwowej Komisji Wyborczej, która zgodnie z Kodeksem wyborczym ustala wzór kart do głosowania. PKW planuje zaprezentowanie ostatecznych wzorów kart jesienią bieżącego roku.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński podziękował wszystkim wyborcom, którzy wzięli udział w konsultacjach – zarówno podczas spotkań organizowanych przez PKW i Krajowe Biuro Wyborcze, jak i tym, którzy przekazali swoje opinie przez Internet. ”Każda uwaga, opinia, sugestia jest dla nas ważna. Każda będzie wzięta pod uwagę, żadna nie będzie pominięta” – zapewnił sędzia Hermeliński. Dodał, że Państwowa Komisja Wyborcza chce, żeby karta wyborcza, przy pomocy której wyborcy oddadzą głos w przyszłorocznych wyborach samorządowych, była kartą przyjazną - czytelną i łatwą do posługiwania się w lokalu wyborczym.

W ramach konsultacji, które trwały od października 2016 roku Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze wraz z Delegaturami KBW zorganizowały dziesiątki spotkań. Podczas nich wyborcy mogli się zapoznać z proponowaną przez PKW kartą -„książeczką” formatu A4 i alternatywną kartą – „płachtą” formatu A0. Wyborcy przekazywali swoje uwagi nie tylko co do rozmiaru i wyglądu karty, ale także do obrazkowej i tekstowej informacji o warunkach oddania ważnego głosu. Zainteresowani mogli zgłaszać swoje opinie także na stronie www.pkw.gov.pl oraz poprzez kanały Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło ponad 10 tysięcy przedstawicieli różnych środowisk – od uczniów, którzy po raz pierwszy będą mogli głosować w przyszłorocznych wyborach samorządowych, przez studentów, samorządowców, pracowników naukowych, informatyków, po członków komisji wyborczych w latach ubiegłych i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.

Do konsultacji zostały także zaproszone organizacje skupiające osoby niepełnosprawne oraz organizacje i instytucje zajmujące się samorządnością i prawem wyborczym. W dniu otwartym, który odbył się 21 czerwca w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce wzięło udział kilkuset wyborców, zainteresowanych prawem wyborczym i wyborami samorządowymi. Kolejnych kilkaset osób przekazało swoje opinie przez Internet.

Państwowa Komisja Wyborcza, opracowując wzory kart, kierować się będzie postanowieniami Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nim karta wyborcza może być jednostronnie zadrukowaną kartą albo broszurą. W czasie wakacji w Krajowym Biurze Wyborczym opracowany zostanie raport z konsultacji, który zostanie przedstawiony Państwowej Komisji Wyborczej. Raport ten będzie miał charakter doradczy przy podejmowaniu przez PKW decyzji o wzorze kart do głosowania.

Po opublikowaniu wzoru kart Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze rozpoczną akcję edukacyjną dotyczącą wyborów samorządowych i tego, jak głosować, by oddać ważny głos.