Od 1 stycznia do końca 2021 roku gminy nie mogą pobierać opłaty targowej, co mam pomóc lokalnym przedsiębiorcom z branży handlowej. Zawieszenie poboru opłaty to wynik noweli ustawy covidowej tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Zgodnie z regulacją art. 31 zzm ustawy z dn 9 grudnia 2020 r. samorządom z tego tytułu przysługuje rekompensata za utracone dochody. Pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Czytaj więcej: Jest już ostateczna wersja tarczy branżowej 6.0. Kto i kiedy może liczyć na pomoc>>
 

Podstawę wyliczenia rekompensaty będą stanowić dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach JST za rok 2019, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych RIO do 30 czerwca 2020 r. Środki z tytułu rekompensaty mają trafić do gmin do końca marca tego roku i nie będą miały do nich zastosowania przepisy art. 65 ust. 11–13 ustawy covidowej z 31 marca, a więc m.in. nie trzeba ich będzie gromadzić na oddzielnym rachunku.

Czytaj w LEX: Tarcza 6.0 - pomoc dla niektórych branż >

RIO: Tam gdzie była opłata trzeba zaplanować rekompensatę

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że w budżetach w 2021 roku nie powinny być planowane dochody z opłaty targowej (§043 klasyfikacji budżetowej). Dotyczy to tylko tych jednostek, w których taka opłata została wprowadzona.

- W praktyce zatem, w budżecie gminy po stronie dochodów w miejsce dochodów z opłaty targowej powinny być zaplanowane wpływy z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ich wykorzystanie (przeznaczenie) podlega ogólnym zasadom gospodarki budżetowej – podkreśliła RIO.

Sprawdź w LEX: Czy gmina, aby otrzymać rekompensatę opłaty targowej w 2021 roku musi złożyć wniosek o jej wypłacenie? >

 

Rekompensata w pełnej wysokości

W trakcie procedowania nad tarczą antykryzysową 6.0 wątpliwości samorządowców budziła kwestia wysokości rekompensaty. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiadając na interpelację poseł Karoliny Pawliczek wyjaśnia, że każda gmina, która w 2019 r. pobierała opłatę targową, otrzyma pełną rekompensatę za w wysokości kwoty pobranej w 2019 r.  A łączny koszt rekompensaty wyniesie do 139 mln zł

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 6.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa >

W 2019 r. opłatę targową faktycznie pobrało 1649 gmin. Z tego dla 877 gmin wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły powyżej 10 tys. zł, natomiast w przypadku 772 gmin wpływy nie przekroczyły tej kwoty. Łączne wpływy wszystkich gmin z opłaty targowej w 2019 r. wyniosły ponad 139, 3 mln zł. I taką też kwotę przyjęło ministerstwo.

Czytaj w LEX: Rekompensata dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z utratą dochodów w podatku od nieruchomości >