Efektem konsultacji będzie przygotowanie projektu nowego rozporządzenia w sprawie standardowych formularzy ogłoszeń. Ma ono zastąpić aktualnie obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/1986.

Elektroniczne formularze są jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach Strategii Jednolitego Rynku. KE zobowiązała się do dążenia do ułatwiania gromadzenia, scalania i analizowania danych dotyczących zamówień publicznych. Dzięki temu nastąpi poprawa zarządzania tymi danami. Zapewnione zostanie także wsparcie dla państw członkowskich UE z zakresu poprawy zarządzania zamówieniami publicznymi.

Celem konsultacji jest odebranie zgłoszeń na temat braków i niedoskonałości aktualnie obowiązujących formularzy ogłoszeń.

Termin konsultacji został wydłużony do 30.01.2017 r. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ >>>

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł