Przed nowelizacją p.z.p., która weszła w życie 28 lipca br. przepisy przewidywały umorzenie postępowania odwoławczego jedynie w wypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w całości. Ustawa nowelizująca zasadniczo zmienia podejście do możliwości umorzenia w przypadku wycofania zarzutów.

Jak wskazuje mec. Monika Kucharczyk na łamach "Rz" do art. 186 p.z.p. został dodany ust. 3a, który reguluje kwestię związaną z uwzględnieniem przez zamawiającego jedynie części zarzutów podniesionych w odwołaniu. Jeśli wykonawca zrezygnuje z pozostałych to Krajowa Izba Odwoławcza będzie mogła umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron. Nie będzie to możliwe w przypadku, w którym uczestnik postępowania, który przystąpił po stronie zamawiającego wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania.

Nowa regulacja może wpłynąć na szybsze rozstrzyganie postępowań. Przed wejściem w życie nowelizacji p.z.p. zamawiający często nie uwzględniali zarzutów czekając na rozstrzygnięcie KIO, zaś wykonawcy pomimo uznania części zarzutów nie wycofywali pozostałych, które rozpatrzeć musiała każdorazowo Izba.

Źródło: www.rp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł