Zadaniem wykonawcy będzie budowa oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676 na odcinku Białystok - Supraśl. W ramach inwestycji powstaną także obiekty inżynierskie, niezbędna infrastruktura techniczna oraz obejście miejscowości Ogrodniczki i Krasne.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana w postępowaniu na podstawie kryterium ceny (60 proc.), terminu realizacji (20 proc.) oraz okresu gwarancji (20 proc.). Każdy z wykonawców zadeklarował wykonanie prac w terminie do 31.07.2018 r., a także okres gwarancji wynoszący 10 lat.

Zamawiający przeznaczył 107,32 mln zł brutto na realizację inwestycji. Najtańszą i najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyło konsorcjum składające się z firm: Trakcja PRKiI, Unibep, Budrex-Kobi, PEUiM Białystok i Kauno Tiltai. Jej wartość wynosi 121,76 mln zł brutto.

Źródło: www.wnp.pl