Dr Norbert Maliszewski - autor tego sondażu przeprowadzonego dla serwisu tajnikipolityki.pl, dobrał grupę osób odzwierciedlających przekrój społeczny, m.in. pod względem wieku, płci i miejscowości, w której mieszkają. Wzięto też pod uwagę preferencje wyborcze.

Badanym przedstawiono 17 stwierdzeń, z którymi mogli się utożsamić. Okazało się, że w dziesięciu z nich lepiej postrzegana jest PO, a w pozostałych PiS.

Siłą Platformy w postrzeganiu respondentów jest kompetencja jej polityków na czasy kryzysu gospodarczego (25 proc. wskazań) i w sprawie bezpieczeństwa (24 proc.). PO jest też skuteczna w samorządach (21 proc.) i będzie dobrze gospodarować środkami unijnymi z przyszłej perspektywy (23 proc.).

A do jakich obszarów może się odwoływać partia Jarosława Kaczyńskiego? - Zdaniem badanych zalety PiS to rozumienie problemów przeciętnych Polaków (19 proc.), troska o równe szanse dla wszystkich (17 proc.), a także cechy charakterystyczne dla partii prawicowych: praworządność (22 proc.) i walka z korupcją (21 proc.).

Ciekawe, że bardzo wysoki jest odsetek Polaków, którzy wskazują, że zawarte w badaniu stwierdzenie nie pasuje do żadnej partii (waha się on od 48 do 68 proc). Konkluzja jest więc taka, że Polacy bardzo nieufnie odnoszą się do partii politycznych.

(PAP)