Ideą nagród przyznanych po raz dwunasty przez marszałka województwa świętokrzyskiego, jest zwrócenie szczególnej uwagi na osoby angażujące się w pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz na instytucje pomocy i integracji społecznej, a także organizacje pozarządowe, realizujące innowacyjne projekty pomocowe.

Dom Pomocy Społecznej w podkieleckim Zgórsku służy niepełnosprawnym intelektualnie od 1957 r. Ma filię w Rudzie Strawczyńskiej, a przy palcówce działa też Warsztat Terapii Zajęciowej i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Zarządzający placówką starają się realizować przedsięwzięcia, podnoszące jakość życia jego mieszkańców. Najmłodszy z podopiecznych ma 10 lat, a najstarszy – 72.

„W ostatnich dwóch, trzech latach realizując program szwajcarsko-polskiej współpracy stworzyliśmy kompleks sportowy z pełnowymiarowym, oświetlonym blokiem wielofunkcyjnym, z bieżnią, skocznią w dal i siłownią zewnętrzną. Działający przy naszym domu i stowarzyszony przy Klubie Olimpiad Specjalnych klub sportowy, ma osiągnięcia. Staramy się to cały czas rozwijać” - opisywał dyrektor placówki, Zbigniew Szybalski.

Osiągnięcia podopiecznych klubu to m.in. zdobycie dwóch medali w lekkoatletyce podczas ubiegłorocznych Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles. Zawodnicy uczestniczyli też w zimowej edycji Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Zgórski DPS organizuje też zawody sportowe m.in. szczebla wojewódzkiego dla osób niepełnosprawnych.

Szybalski dodał, że urządzenia sportowe służą nie tylko najbardziej sprawnym podopiecznym placówki, ale też tym najmniej sprawnym. „Patrząc jak dzieci pod opieką pracowników korzystają z tych urządzeń, to największą radością jest zobaczyć uśmiech niepełnosprawnych dzieci” – podkreślił. Dodał, że nagroda jest dla wszystkich pracowników ośrodka.

Wójta Bogorii nagrodzono za wieloletnią „kompleksową pracę” na rzecz pomocy dla rodzin gminy, dzieci i młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych. W gminie funkcjonuje kompleks edukacyjno-rekreacyjny, z placami zabaw, boiskami, stadionem i zalewem. W 2011 r. powstała gminna jadłodajnia, świadcząca usługi głównie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Zakupiono też samochód, który dowozi posiłki do stu mieszkańców, którzy nie mogą przychodzić na posiłki.

W 2012 r., uwzględniając tendencje demograficzne, gmina od podstaw utworzyła Dom Pomocy Społecznej. Korzysta z niego 44 pensjonariuszy. Obiekt jest obecnie rozbudowywany. Rozpoczęto też działania związane z utworzeniem w nim oddziału dla osób z chorobą Alzhaimera.

Władysław Brudek odbierając nagrodę, podkreślił że to wyróżnienie dla całego samorządu - dziękował wszystkim pracownikom instytucji pomocy społecznej w gminie.

W tegorocznej edycji plebiscytu wyróżniono pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie, Bogusławę Grabek i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej.

Marszałek Adama Jarubas podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że co roku do konkursy wpływa kilkanaście zgłoszeń, choć mogłoby być ich więcej. „Jest pewnie też taki problem, że ci którzy rzeczywiście dużo robią, unikają rozgłosu(…) Czynią dobro, bo wynika to z pobudek ich serca, a nie by zyskiwać jakiś poklask. To jest też szlachetna postaw i takie podejście warto uszanować” – ocenił.

Uczestnikom gali - przedstawicielom organizacji, instytucji i stowarzyszeń - podziękował za ich pracę na rzecz najbardziej potrzebujących.

W latach 2005-2015 Świętokrzyskie Anioły Dobroci przyznano kilkunastu osobom, instytucjom i stowarzyszeniom z regionu. (PAP)