Pod wnioskiem podpisali się działacze małopolskiej „Solidarności”, byli więźniowie polityczni oraz senator PiS Stanisław Kogut.

Jak oświadczyli wnioskodawcy na tytuł honorowego obywatela Nowego Sącza nie zasługują: "rosyjski wojskowy związany z NKWD Fiodor Bolbat, agent NKWD aparatczyk partyjny w PRL generał Zygmunt Berling, pierwszy sekretarz KW PZPR w Krakowie i minister kultury i sztuki PRL Lucjan Motyka, działacz komunistyczny i współtwórca PKWN Stanisław Skrzeszewski, a także sowiecki partyzant działający na rzecz ZSRR agent NKWD zwalczający polski ruch oporu Iwan Zołotar, kolejny radziecki partyzant związany z NKWD Piotr Pierminow, aktywny działacz PZPR Bolesław Redlich oraz poseł na sejm PRL, działacz partyjny, odpowiedzialny za tzw. eksperyment sądecki Witold Adamuszek".

„Ci ludzie nie byli za wolną i suwerenną Polską, ale umacniali PRL-owski system, niszczyli opozycję i zdecydowanie uważamy, że tytuły honorowe powinny być im odebrane. Obowiązuje nas ustawa o dekomunizacji, która powinna zobowiązać samorząd do uregulowania tych spraw” – powiedział PAP senator Stanisław Kogut.

„Honorowym obywatelem Nowego Sącza nie może być ten, kto godził w wolność i suwerenność Polski i Polaków, ani ten kto służył obcemu państwu kosztem interesu Polski, ten kto czynnie wdrażał ideologię komunistyczną i przyczynił się do mordowania polskich patriotów, ani ten kto fałszował polską historię, albo gloryfikował komunistów i postkomunistów” – napisali autorzy wniosku.

Dalej we wniosku napisano, że honorowym obywatelem Nowego Sącza nie może być funkcjonariusz czy współpracownik służb obcego państwa albo pracownik organów bezpieczeństwa PRL czy funkcjonariusz wysokiego szczebla PRL-owskiej władzy.

Sygnatariusze wniosku zwrócili też uwagę, że w ostatnich latach Rada Miasta Nowego Sącza nadała również honorowe tytuły Kazimierzowi Pazganowi, który jak stwierdzono „według zgromadzonych w IPN dokumentów był współpracownikiem służby bezpieczeństwa PRL” oraz b. premierowi Józefowi Oleksemu, którego we wniosku określono jako „funkcjonariusza PRL-owskich służb partyjnych i państwowych najwyższego szczebla".

Wnioskodawcy zwrócili się także do nowosądeckich radnych o głęboką refleksję nad każdym przekazywanym radzie miasta wnioskiem o nadanie tytułu honorowego obywatela.

Tytuły honorowego obywatela przyznawane są w Nowym Sączu od połowy XIX wieku. Jako jeden z pierwszych otrzymał go węgierski major Józef von Fejervary, który w 1846 r. podczas tzw. rabacji chłopskiej, uchronił miasto przed napadem zbrojnych band chłopskich. Tytuł honorowego obywatela Nowego Sącza otrzymali także: kardynał Adam Sapieha, marszałek Józef Piłsudski, gen. Edward Rydz-Śmigły oraz prezydent Lech Kaczyński.(PAP)