Podczas internetowego spotkania będzie można dowiedzieć się, jak odnajdywać istotne informacje w planach miejscowych, i jak różnie można interpretować tego typu dokumenty. Eksperci wyjaśnią:

  • różnice między studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – kto tworzy i uchwala te dokumenty,
  • jaki wpływ ma plan miejscowy na wydanie pozwolenia na budowę,
  • na co szczególnie zwrócić uwagę podczas analizowania planu miejscowego,
  • gdzie szukać elementów pisanych tzw. „małym druczkiem”,
  • czy możliwe są różne interpretacje planu miejscowego,
  • kiedy i jak wnosić uwagi do planu miejscowego i czy warto domagać się w nim zmian.

Aby wziąć udział w webinarium, trzeba zapisać się kliknij tutaj i we wtorek 25 maja o 19:00 dołączyć do wydarzenia, klikając link otrzymany w e-mailu potwierdzającym rejestrację. Udział jest bezpłatny.

Plan odbudowy pomoże w reformie zagospodarowania przestrzennego>>

Webinarium prowadzą:

Sylwia Widzisz-Pronobis, architektka i urbanistka, animatorka kultury, aktywistka miejska. Stworzyła firmę szkoleniowo-doradczą Prooper, współprowadzi Pronobis Studio. Przygotowuje doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, prowadzi badania nad metodami partycypacyjnymi i społecznym modelem inwestycyjnym. Ma doświadczenie w realizacji projektów społecznych. Poszukuje rozwiązań projektowych, w których podmiotem jest człowiek i jego potrzeby z poszanowaniem środowiska zastanego i naturalnego.

Grzegorz Pronobis, architekt i urbanista, animator kultury, aktywistka miejski, współprowadzi firmę projektową Pronobis Studio. Projektuje przestrzeń publiczną i obiekty użyteczności publicznej, prowadzi warsztaty i konsultacje społeczne na temat rozwiązań przestrzennych oraz działań rewitalizacyjnych. Wykonuje analizy urbanistyczne dla inwestorów społecznych i komercyjnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.