Jak poinformował PAP Jan Piątkowski, dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego w płockim urzędzie miasta, wnioski z ćwiczeń posłużą do aktualizacji planów reagowania na wypadek ewentualnego zagrożenia dla miasta.

„Celem tych ćwiczeń jest sprawdzenie sposobu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej i realizacji zadań, które wynikają z planu operacyjnego funkcjonowania Płocka. Chodzi o ocenę koordynacji działań różnego rodzaju służb ratowniczych i instytucji w sytuacji zagrożenia dla miasta” – powiedział PAP Piątkowski.

W pierwszym dniu ćwiczeń, w ramach symulowanego zagrożenia powodzią dla części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły i jej dopływu rzeki Słupianki dzielnicy Płocka - Borowiczki, przeprowadzono m.in. sprawdzian z budowy mobilnej zapory, chroniącej przed rozprzestrzenianiem się wody. Zapora taka to szczelna ścianka z aluminiowych elementów, której montaż zajmuje kilkanaście minut.

W rejonie tym w latach 2013-14 rozbudowano wały przeciwpowodziowe wzdłuż Wisły i jej dopływów. Wały zostały wówczas podwyższone i uszczelnione wewnątrz ich korpusu tzw. przesłoną przeciwfiltracyjną, czyli powstrzymującą przesiąkanie. Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców tego terenu w przypadku wezbrań rzek.

Do przeprowadzenia ćwiczeń „Bariera 2015” wybrano scenariusze potencjalnych zagrożeń dla Płocka, oprócz groźby powodzi, także uszkodzenie przez grupę terrorystyczną instalacji chłodniczej z amoniakiem w jednym z zakładów produkcyjnych. „Ten element jest niezbędny do przećwiczenia, aby w przypadku podobnych zdarzeń nastąpiła bardzo szybka reakcja odpowiednich służb, w tym przede wszystkim określenie stref zagrożenia, neutralizacja wycieku oraz przeprowadzenie ewakuacji ludności” – wyjaśnił Piątkowski.

Scenariusz symulowanego wycieku amoniaku zostanie rozegrany w drugim dniu ćwiczeń, czyli w środę. Planowane są m.in. działania ratownicze polegające na ewakuacji rannych do specjalnie zorganizowanych zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta. Do akcji skierowany zostanie specjalistyczny pluton ratownictwa chemicznego PKN Orlen.

„Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wszystkie służby działające na terenie miasta, w tym zarządzania kryzysowego, utrzymywać cały czas w pełnej gotowości, zwłaszcza w tak niepewnej sytuacji, która panuje obecnie w Europie” – powiedział PAP prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

W ramach ćwiczeń „Bariera 2015” sprawdzony zostanie również stan przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w płockim urzędzie miasta, a także stan gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w ramach akcji kurierskiej z udziałem tamtejszej wojskowej komendy uzupełnień. (PAP)