Za nowelą opowiedziało się 284 posłów, 141 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu.

Znowelizowane przepisy jednoznacznie wskazują marszałka województwa lub wyznaczoną przez niego jednostkę jako organ prowadzący działania związane z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej, jeżeli organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Celem noweli było usunięcie wątpliwości interpretacyjnych co do zadań marszałka w tym zakresie.

Na konieczność zmian w prawie wskazywała m.in. NIK, oceniając, że dotychczasowe przepisy były nieprecyzyjne.

Problem narósł w 2012 r., kiedy niewypłacalność ogłosiło 15 biur podróży, m.in. z Mazowsza, Śląska i Wielkopolski. Okazało się wtedy, że gwarancje biur podróży były za małe i brakowało pieniędzy na sprowadzenie Polaków do kraju. Marszałkowie tych trzech województw założyli brakujące kwoty z budżetów swoich regionów i zwrócili się do wojewodów, jako organu administracji rządowej, o zwrot kosztów. We wszystkich trzech przypadkach uzyskali odpowiedź odmowną, a powodem był brak podstawy prawnej. Sprawy trafiły do sądów.

W piątek Sejm odrzucił poprawkę PiS, która zakładała, że koszty związane ze sprowadzeniem turystów są pokrywane do wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej biura, a gdyby gwarancja okazała się niewystarczająca, to marszałek województwa może wystąpić o dodatkowe środki z rezerwy ogólnej Rady Ministrów. Poprawka uzyskała akceptację komisji sportu, ale przeciwny jej był rząd. Ostatecznie proponowany przez PiS zapis nie znalazł się w noweli. (PAP)