Sprawozdanie na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi w państwach członkowskich wskazuje na istnienie alarmujących różnic w UE – informuje KE.

W dokumencie Komisji oceniono 27 państw członkowskich w oparciu o 18 kryteriów, przyznając flagi w kolorze zielonym, pomarańczowym i czerwonym m.in. za łączną ilość odpadów poddanych recyklingowi, koszty unieszkodliwiania odpadów oraz naruszenia unijnych przepisów.

Pełna treść artykułu pt. Unia dostrzegła polskie problemy z gospodarowaniem odpadami komunalnymi dostępna jest w Serwisie ABC Środowisko>>>