Opinię taką ekspert wygłosił podczas zakończonego w piątek  IV Kongresu Edukacja i Rozwój

- Czytając szkolne statuty, często spotykam się z myleniem celu z zadaniem i to należy sprostować przy tworzeniu nowych dokumentów - podkreślał prof. Jeżowski. Jego zdaniem statut powinien wskazywać cztery główne cele działania dotyczące: nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

- Do każdego z nich powinniśmy przypisać po trzy zadania - podkreślał prelegent. Jego zdaniem taka liczba w zupełności wystarczy, ponieważ to aż dwanaście zadań, które trzeba wykonać ze wszystkimi pokoleniami przechodzącymi przez szkołę. - Dopisałbym jeszcze, że rada pedagogiczna może raz w roku wyznaczyć dodatkowy cel, ponieważ pozwala to na pewną elastyczność - radził profesor Jeżowski.

Więcej>>