Spłacać, przekształcać czy likwidować? Samorządy muszą zdecydować o przyszłości podległych im szpitali

Samorządy mają jeszcze kilka miesięcy na podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia podległych im samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe i skorzystania z pomocy finansowej państwa. Jeśli tego nie zrobią, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy za 2012 rok. Pokrycie straty powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego placówki, najpóźniej do 30 września 2013 roku.

Ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 roku, stworzyła warunki do przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółki kapitałowe. Stanowi to bardzo istotną zmianę także dla samorządów jako organów tworzących zakłady lecznicze. Regulacje dotyczące przekształcania SP ZOZ zostały zawarte w art. 59 i 69-82 wspomnianej ustawy.

Artykuł 59 ustawy mówi, iż samorząd, jako podmiot tworzący SP ZOZ, może, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ-u, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeśli wynik ten po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną. Jeśli tego nie zrobi, w terminie kolejnych 12 miesięcy ma obowiązek podjąć decyzję dotyczącą zmian organizacyjno-prawnych podmiotu leczniczego. Może ona dotyczyć przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, jednostkę budżetową albo może to być decyzja o jego likwidacji.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym:

www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/splacac-przeksztalcac-czy-likwidowac-samorzady-musza-zdecydowac-o-przyszlosci-podleglych-im-szpitali

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 17 czerwca 2013 r.