Powyższy akt stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Zdaniem jego twórców, usuwa on wady obowiązującej obecnie ustawy o związkach metropolitalnych, która nie uwzględnia specyfiki poszczególnych regionów, czy istniejących form współpracy samorządów oraz organizacji wykonywania zadań publicznych. Pozwoli również na sprawniejszą realizację zadań publicznych i poprawi warunki życia mieszkańców Śląska.

Związek ma zrzeszać gminy województwa śląskiego, które są ze sobą ściśle powiązane, np. urbanizacyjnie. Po utworzeniu związku, na jego obszarze mieszkać będzie ponad 2 miliony osób. Możliwe jest również dołączanie do niego kolejnych gmin województwa śląskiego. Co ważne, projekt nie przewiduje możliwości wystąpienia.

Utworzony przez Radę Ministrów na wniosek zainteresowanych samorządów związek, będzie zarządzał najważniejszymi dla całego obszaru zadaniami. Jego organy będą tworzone przez przedstawicieli poszczególnych gmin (w skład zgromadzenia, wejdzie po jednym przedstawicielu każdej gminy, którzy z kolei wybiorą 5-osobowy zarząd).

(mswia.gov.pl)
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami