Przyjęta przez zarząd woj. śląskiego aktualna wersja projektu nowego RPO trafiła w piątek na stronę internetową efs.slaskie.pl.

Przyszły RPO określi obszary i działania, na jakie woj. śląskie otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego od 2014 r. Prace nad tym dokumentem trwają w regionie od 2011 r. Wstępny kształt powstał w grudniu ub. roku, a pierwszy pełny projekt – pod koniec kwietnia. Teraz prace będą opierały się na drugim projekcie.

Aktualna propozycja zawiera m.in. zaktualizowaną na podstawie wniosków potencjalnych beneficjentów listę kluczowych inwestycji rekomendowanych do realizacji w przyszłej unijnej perspektywie finansowej.

Zawiera ona 45 proponowanych projektów kluczowych (wcześniej 35), w tym 31 inwestycji transportowych (dotąd 29, w tym 8 na liście rezerwowej).

Na liście projektów priorytetu Nowoczesna gospodarka regionu pozostały m.in. największe już wcześniej proponowane zadania dotyczące budowy śląskiego parku nauki (wartość całkowita 250 mln zł) czy programu badawczego nt. wpływu eksploatacji górniczej na środowisko (177 mln zł).

Na listę trafił nieuwzględniony w poprzednim dokumencie projekt zabrzańskiej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii dotyczący utworzenia Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Medycznych Bio-Med-Tech Silesia (50 mln zł). Wypadł projekt chorzowskiego samorządu dot. utworzenia Śląskiego Centrum Innowacyjnych Technologii (100 mln zł). Zmianie uległa propozycja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która zamiast tworzenia sieci usług publicznych (80 mln zł) miałaby prowadzić badania wykorzystania wód geotermalnych i kopalnianych (tej samej wartości).

Projektem kluczowym w priorytecie ochrony środowiska i wykorzystania zasobów pozostało warte 120 mln zł przedsięwzięcie unieszkodliwienia odpadów na składowisku likwidowanych Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry.

Do ogłoszonej 10 kwietnia listy proponowanych projektów transportowych (20 pozycji) samorząd woj. śląskiego dołożył dotąd 11 przedsięwzięć. W poprzedniej propozycji nowego RPO było ich już 29 - część znajdowała się na liście podstawowej, a pozostałe na rezerwowej. Teraz – zgodnie z zapowiedzią marszałka Mirosława Sekuły - wszystkie trafiły na jedną ułożoną alfabetycznie listę, a o kolejności ew. realizacji ma decydować m.in. stopień ich przygotowania.

W stosunku do poprzedniego projektu RPO pojawiły się dwa nowe zadania - przebudowa drogi 908 w Częstochowie (70 mln zł) oraz przebudowa całego pozostałego odcinka tej drogi – od Częstochowy do Tarnowskich Gór (153 mln zł). Zwiększony został zakres inwestycji na drodze 789 (z 41 do 116 mln zł), a zmniejszony – przy projekcie budowy fragmentu Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (z 900 do 400 mln zł).

Po raz kolejny zmieniła się też koncepcja samorządu woj. śląskiego dotycząca zakupu taboru kolejowego. Na początku kwietnia z powodu braku środków na wkład własny z listy aktualnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wypadł projekt zakupu pociągów warty 154,9 mln zł. W poprzednim projekcie przyszłego RPO znalazło się podobne zadanie - o wartości 273,4 mln zł. Teraz zostało ograniczone – na 10 pociągów przeznaczone mają zostać 192 mln zł.

Jak zadeklarowali urzędnicy marszałka, w drugiej wersji projektu uwzględniono część uwag, które spłynęły w toku konsultacji społecznych prowadzonych od 19 kwietnia do 24 maja. Obecny projekt RPO również ma zostać poddany szerokim konsultacjom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trzecim kwartale tego roku.