Konkurs Redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego Wydawcy – Wolters Kluwer SA – na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie poświęcone tematyce samorządowej przeprowadzony został już po raz XII.


Po wnikliwej analizie nadesłanych rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. Pawła Swianiewicza postanowiła przyznać następujące nagrody:

PRACE DOKTORSKIE

I nagroda (6.500 zł)
Monika Brodzka, za rozprawę pt.: „Ochrona i zarządzanie krajobrazem reliktowym w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Wrocławia”, promotor – prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer (Politechnika Wrocławska)

II nagroda (4.000 zł)
Bartosz Stępiński za rozprawę pt.: „Przestrzenne uwarunkowania wykorzystania funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, promotor – prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

III nagrody nie przyznano

PRACE MAGISTERSKIE

I nagroda (3.500 zł)
Ewa Niedziałek, za pracę pt. „Integracja obszarów przygranicznych – przypadek województwa lubuskiego i kraju związkowego Brandenburgia”, promotor – prof. dr hab. Paweł Krzysztof Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski)

II nagrody nie przyznano

III nagroda (1.500 zł)
Katarzyna Łopatka, za pracę pt. „Systemy identyfikacji wizualnej miast wojewódzkich Polski”, promotor – dr Sylwia Monika Dudek-Mańkowska (Uniwersytet Warszawski)

Cztery równorzędne wyróżnienia (po 500 zł każde):

Mateusz Langer, za pracę pt. „Wpływ długu publicznego na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego”, promotor – prof. dr hab. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);

Mikołaj Niziński, za pracę pt. „Strategiczne uspołecznianie polityk regionalnych. Style konsultowania Strategii Rozwoju Województw (2009-2013). Analiza porównawcza”, promotor – dr Przemysław Sadura (Uniwersytet Warszawski);

Michał Bil, za pracę pt. „Fundusz sołecki w gminach w latach 2010-2012. Analiza finansowa”, promotor – prof. dr hab. Paweł Krzysztof Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski);

Daniel Domoradzki, za pracę pt. „Instytucja wygaśnięcia mandatu radnego w prawie polskim”, promotor – prof. nadzw. dr hab. Stanisław Stefan Bożyk (Uniwersytet w Białymstoku).

PRACE LICENCJACKIE

II nagroda (1.500 zł)
Justyna Sobolewska, za pracę pt. „Obligacje komunalne jako forma finansowania dłużnego jednostek samorządu terytorialnego”, promotor – dr hab. Elżbieta Chojna-Duch (Uniwersytet Warszawski)

Innych nagród w tej kategorii nie przyznano.

Wręczenie nagród nastąpiło 27 maja 2015 r. w Warszawie podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Warszawie.

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl objął XII edycję Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy patronatem medialnym.

Przeczytaj "Nagrodzono najlepsze prace naukowe o samorządzie" i zobacz kto wygrał rok temu.

 Sprawdź prenumeratę roczną miesięcznika „Samorząd Terytorialny”, dostępną w internetowej księgarni Profinfo.pl>>>