Zamów prenumeratę miesięcznika Samorząd Terytorialny>>>

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wręczone zostały nagrody w XI edycji Konkursu im. prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer SA i redakcję „Samorządu Terytorialnego”, na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, obronione w 2013 r.


Lista Laureatów XI edycji Konkursu im. prof. Michała Kuleszy:

ROZPRAWY DOKTORSKIE:

I nagroda (6.500 zł):
- Marcin Siedlecki za rozprawę pt. „Podziały socjopolityczne w województwie podlaskim”, promotor – dr hab. Jerzy Bartkowski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku).

Drugiej nagrody nie przyznano.

Dwie równorzędne III nagrody (po 3.000 zł każda):
- Elżbieta Sadowska za rozprawę pt. „Brytyjski samorząd lokalny po 1945 r.”, promotor – prof. dr hab. Andrzej Zięba (Uniwersytet Jagielloński),
- Piotr Krajewski za rozprawę pt. „Pojemność krajobrazu w kształtowaniu struktury przestrzennej gmin podmiejskich na przykładzie gminy Sobótka”, promotor – dr hab. Beata Raszka, prof. nadzw. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Dwa równorzędne wyróżnienia (po 1.500 zł każde):
- Dorota Adamek-Hyska za rozprawę pt. „Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego”, promotor – dr hab. Anna Kostur, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
- Radomir Matczak za rozprawę pt. „Kontrakt wojewódzki jako instrument polityki regionalnej w Polsce”, promotor – dr hab. Zbigniew Strzelecki, prof. nadzw. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).


PRACE MAGISTERSKIE:

Dwie równorzędne I nagrody (po 3.000 zł każda):
- Marek Golan za pracę pt. „Badanie zdolności kredytowej samorządów w Polsce z wykorzystaniem modelu wyceny opcji”, promotor – prof. dr hab. Maciej S. Wiatr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
- Kamil Przyborowski za pracę pt. „Bezkonkurencyjni liderzy lokalni - stan i uwarunkowania rozwoju zjawiska bezalternatywnych wyborów w polskich samorządach gminnych”, promotor – prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski).

Drugiej nagrody nie przyznano.

III nagroda (2.000 zł):
- Anna Kurniewicz za pracę pt. „Bariery decentralizacji władzy w samorządzie miejskim na przykładzie Poznania i Białegostoku”, promotor – prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski).

Trzy równorzędne wyróżnienia (po 500 zł każde):
- Klaudyna Kwiatkowska za pracę pt. „Warszawa z Mazowszem, Mazowsze bez Warszawy – w poszukiwaniu sensu regionalnych podziałów administracyjnych”, promotor – dr Marta Lackowska (Uniwersytet Warszawski),
- Sebastian Angerman za pracę pt. „Samowola budowlana i możliwości jej ograniczenia na przykładzie powiatu tatrzańskiego”, promotor – prof. dr hab. inż. Andrzej Kosecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
- Jakub Wiśniewski za pracę pt. „Zasada adekwatności dochodów jednostek samorządu terytorialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, promotor – dr Arwid Mednis (Uniwersytet Warszawski).

PRACE LICENCJACKIE:

I nagroda (2.000 zł):
- Aleksandra Picej za pracę pt. „Współpraca międzygminna na przykładzie Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego”, promotor – dr Marta Lackowska (Uniwersytet Warszawski).

Innych nagród w tej kategorii nie przyznano
 
Zamów prenumeratę miesięcznika Samorząd Terytorialny>>>